Deze site is tijdelijk under construction

In de afgelopen jaren heeft Ideaalburg zich ontwikkeld tot een partij die vernieuwing uitstraalt. Vernieuwing is continu nodig binnen de politiek. Allerlei ontwikkelingen die spelen binnen onze maatschappij vraagt dat de moderne politiek daar actief op inspeelt. Dat is dan ook één van de belangrijkste kenmerken van onze partij. Wij denken mee bij verschillende maatschappelijke vraagstukken en helpen naar het vinden van de passende oplossing. Allerlei ontwikkelingen (technologische, demografische en sociaal-maatschappelijke) leggen een grote druk op het aanpassingsvermogen van onze overheid. Ideaalburg werkt aan het opbouwen en onderhouden van een relatie met de inwoners. Een relatie waarin wij tonen het tempo van veranderingen en verbeteringen goed aan te kunnen. Wij willen dan ook dat de gemeente nadrukkelijker verantwoording aflegt aan haar burgers. We streven naar een overheid die nog meer resultaatgericht gaat werken en die kwaliteit levert, die van haar verwacht mag worden. De komende vier jaar mag u het onderstaande van ons in ieder geval verwachten.